Много мишки на един компютър

Много мишки на един компютър

Системата изисква един компютър, проектор и мишка за всяко дете. Учителят управлява урока чрез своя лаптоп, децата виждат учебното съдържание на проектор, електронна дъска или голям монитор. Със своите мишки, децата вземат активно участие в час.
В класната стая учителите получават бърза обратна връзка за това как се справят учениците, а когато приключи урокът, те разполагат с подробен анализ за това как всеки ученик се е справил поотделно.
Енвижън е образователна платформа, която предлага един нов и интересен начин за обучение.
Всички ученици вземат дейно участие в клас и веднага разбират дали са отговирили правилно.

Какво е Енвижън?

Образователна платформа за дейно участие в клас и мигновена обратна връзка

 • Много мишки, свързани с един компютър
 • Дейно участие на всички учениците, всеки със собствена мишка
 • Разнообрази класната стая с различни дейности: въпрос/отговор, посочва, провлачване, рисуване, отворени въпроси и др!
 • Използва се от над 20,000 ученици

Какво предлагаме?

Превърнете урока в изживяване, което се очаква с нетърпение от вашите ученици!

В час

Започнете урок, като отворите един от предварително създадените уроци. Програмата се управлява от много мишки. Мишката, с която влезнете в системата става учителска и чрез нея Вие можете да водите урока. След влизане, раздайте мишките на учениците. Така Вашите ученици ще могат да вземат дейно участие в клас.

Безкрайни възможности

Учелите могат или да променят вече създадените уроци, или да създадат изцяло ново учебно съдържание. Уроците са или публични (всеки може да ги ползва), или могат да се виждат само от Вас. Учебното съдържание е разделено на уроци, като всеки урок е разделен на екрани. Можете да избирате измежду следните типове дейности: Информационен, Тестови, Посочване, Отворен, Рисуване, Свързване, Групиране.

Нашите потребители

Къде се ползва Енвижън?

 • От над 20 000 ученици
 • В над 900 класа
 • В над 200 училища
 • В България, но и САЩ, Испания, Кипър, Чехия...

Изисквания

За да използвате Енвижън в класната стая, вие имате нужда от

 • Windows 7 SP1 или по-нов
 • Връзка към Интернет
 • 1.8-GHz или по-бърз процесор
 • 1 GB RAM
 • 1 GB свободно място
 • USB 2.0 портове за безжичните мишки
 • Мишки за всяко дете и USB хъбове, за да можете да ги свържите към комютъра си